Privacybeleid

Verantwoordelijk in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de basisverordening inzake gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is

Luc Alt, Gerberstrasse 12, B – 4780 St. Vith

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • Informatie over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen en hun verwerking (art. 15 DSGVO),
  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (artikel 16 van het DPA),
  • Verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens (Art. 17 DSGVO),
  • Beperking van de gegevensverwerking, mits wij uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (art. 18 DSGVO),
  • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (art. 21 DSGVO) en
  • Gegevensoverdraagbaarheid, mits u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking of een contract met ons heeft afgesloten (art. 20 DSGVO).

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie, bijvoorbeeld bij de bevoegde toezichthoudende instantie van de federale staat van uw woonplaats of bij de instantie die verantwoordelijk is voor ons als verantwoordelijke instantie.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met hun adressen is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Verzamelen van algemene informatie bij het bezoeken van onze website

De aard en het doel van de verwerking:

Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Zij worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Het verzekeren van een probleemloze verbinding van de website,
  • Het verzekeren van een vlot gebruik van onze website,
  • Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en
  • voor andere administratieve doeleinden.

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. Dit soort informatie wordt door ons, indien nodig, statistisch geëvalueerd om onze aanwezigheid op het internet en de technologie erachter te optimaliseren.

Rechtsgrond:

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, op basis van ons rechtmatig belang om de stabiliteit en de functionaliteit van onze website te verbeteren.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als contractverwerkers voor de exploitatie en het onderhoud van onze website.

Opslagtermijn:

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het verzamelen ervan. Dit is over het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt om de website aan te bieden, wanneer de betreffende sessie is afgelopen.

Voorgeschreven of noodzakelijke voorziening:

De verstrekking van bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kan de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien kunnen individuele diensten en diensten niet beschikbaar zijn of worden beperkt. Om deze reden is een bezwaar uitgesloten.

Contactformulier

De aard en het doel van de verwerking:

De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen met het oog op een individuele communicatie met u. Hiervoor is het noodzakelijk om een geldig e-mailadres en uw naam in te voeren. Dit dient om het onderzoek toe te wijzen en achteraf te beantwoorden. De specificatie van verdere gegevens is facultatief.

Rechtsgrond:

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is gebaseerd op een rechtmatig belang (artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO).

Door het verstrekken van het contactformulier willen wij u in staat stellen om op een ongecompliceerde manier contact met ons op te nemen. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Indien u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevulde gegevens verwerkt met het oog op de uitvoering van precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen contractverwerkers zijn.

Opslagtermijn:

De gegevens worden uiterlijk 6 maanden na de verwerking van het verzoek verwijderd.

Indien er een contractuele relatie tot stand komt, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en verwijderen wij uw gegevens na het verstrijken van deze termijnen.

Voorgeschreven of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw aanvraag echter alleen verwerken als u ons uw naam, uw e-mailadres en de reden van de aanvraag doorgeeft.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van de modernste coderingsprocedures (bijv. SSL) via HTTPS.

Wijzigingen in onze voorschriften voor gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke eisen of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming geldt dan voor uw volgende bezoek.

De verklaring inzake gegevensbescherming werd opgesteld met de hulp van activeMind AG, de deskundigen voor externe gegevensbeschermingsfunctionarissen (Versie #2019-04-10).